PROJEKT UGANDA

Projekt Uganda to inicjatywa Kościoła dla Miasta Kraków, we współpracy ze Stowarzyszeniem Daleko Więcej, której celem jest wsparcie domu dziecka New Hope, prowadzonego przez organizację Burden Bearers Orphan's Care w miejscowości Kyenjojo w Ugandzie. Obecnie przebywa w nim ponad 50 dzieci. Pastor David i Annet Busobozi, założyciele i dyrektorzy Burden Bearers, opiekują się dziećmi, zapewniają im leczenie, edukację, a także wsparcie duchowe i emocjonalne. W Projekcie Uganda działania podejmowane są na kilku płaszczyznach. Organizowane są zbiórki pieniędzy na rozbudowę i wyposażenie domu dziecka a także na niezbędne dla dzieci artykuły (ubrania, lekarstwa, artykuły sanitarne, książki). Raz w roku organizowane są wyjazdy misyjne do Kyenjojo oraz we współpracy z organizacją Misjafrika oferowana jest możliwość adopcji na odległość.

 

Witaj w odNowie

Wszystko, co znajdziecie na naszej stronie ma zaświadczać o tym, że jako Chrześcijanie - w każdym przejawie naszego życia - pragniemy wskazywać na osobę Jezusa Chrystusa i tylko Jemu oddawać cześć. Tak więc, nie tyle jest to strona o nas, co - przede wszystkim - o Jezusie Chrystusie, który żyje w nas! To On nas odnalazł, pociągnął za Sobą i dał nowe życie - stąd odNowa w nazwie naszej społeczności.

odNowa - to słowo oznacza, że wszystko stało się inne, niż było dotąd! Tego właśnie dokonała moc Bożej miłości w naszym życiu. Zrozumieliśmy, że ta miłość wyraziła się - w jakże dramatyczny sposób - w zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Odpowiedzieliśmy na tę miłość wiarą i wtedy nastąpiła zmiana: wyszliśmy z niewoli grzechu do nowego życia w przyjaźni z Bogiem.

odNowa - to proces, który z jednej strony powoduje wspaniałe zmiany, ale z drugiej prowadzi także do trudnych decyzji! Nie oferujemy więc Chrześcijaństwa w wersji uproszczonej, nie wymagającej od człowieka trwałego odwrócenia się od grzechu, ale takie, które jest konsekwencją słów Pana Jezusa Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie”.

...

Serdecznie zapraszamy!

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-nauczające
Czwartek - godz: 18.00

 

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET