Opieka nad dziećmi przyprowadzanymi do społeczności sprawowana jest w trybie stacjonarnym w każdą niedzielę podczas nabożenstw kościoła.


Mottem pracy z dziećmi są słowa apostoła Pawła skierowane do jego ucznia Tymoteusza:

„... Pismo święte znasz przecież od dziecka. Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa...” II Tym 3,14b-15

 


Pragniemy, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały treści zawarte w Piśmie Świętym. Naszym celem jest przybliżenie im osoby Pana Jezusa Chrystusa i wzbudzenie w nich pragnienia naśladowania Go. Zachęcamy je do prostej, żywej wiary w Jezusa Chrystusa i zaufania Mu. W trakcie naszych spotkań dzieci poznają naukę Pana Jezusa Chrystusa, historie i przypowieści biblijne, uczą się modlić i śpiewać dla Pana.

 

Dzieci dla Pana Boga:

- werset recytuje Emilka

- werset recytuje Emilka

- świadectwo czyta Mateusz

- wersety czyta Mateusz

- wyjatkową historię czyta Mateusz

- historię Damaris czyta Mateusz

- usługa dzieci polskich i ukraińskich

- usługa dzieci z Ukrainy 22.05.2022r.

- pieśń śpiewana przez Emilkę 14.08.2022r.

- usługa dzieci polskich i ukraińskich 23.10.2022r.

- usługa dzieci polskich iukraińskich 25.12.2022r.

- pieśń śpiewana przez Emilkę 12.03.2023r.

- usługa dzieci 09.04.2023r.

- pieśń śpiewana przez Emilkę 04.06.2023r.

- pieśni śpiewane przez dzieci 29.10.2023r.

- pieśń śpiewana przez Mateuszai Emilkę 24.12.2024r.

- pieśń śpiewana przez dzieci z Białorusi 24.12.2024r.

- pieśń śpiewana przez dzieci z Bałorusi 31.03.2024r.

- pieśń śpiewana prez Mateusza i Emilkę 31.03.2024r.

 

 

Świadectwa z życia dzieci:

Świadecwto Mateusza 10.07.2022r.

 

 

 

 

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-rozważeniowe
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET