Mottem naszej pracy z dziećmi są słowa apostoła Pawła skierowane do jego ucznia Tymoteusza:


„... Pismo święte znasz przecież od dziecka. Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa...” II Tym 3,14b-15


Pragniemy, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały treści zawarte w Piśmie Świętym. Naszym celem jest przybliżenie im osoby Pana Jezusa Chrystusa i wzbudzenie w nich pragnienia naśladowania Go. Zachęcamy je do prostej, żywej wiary w Jezusa Chrystusa i zaufania Mu. W trakcie naszych spotkań dzieci poznają historie i przypowieści biblijne oraz uczą się modlić. Stosując różnorodne metody nauczania, staramy się wspomagać ich wszechstronny rozwój oraz wpływa na doskonalenie ich uzdolnień plastycznych, muzycznych oraz aktorskich poprzez tworzenie okolicznościowych przedstawień.

Uczestnicy naszych zajęć biorą również udział w rozmaitych obozach chrześcijańskich, wycieczkach oraz konkursach, w trakcie których mają możliwość poznania zasad dobrej rywalizacji i uczenia się systematycznej pracy w drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. W tym zakresie, wielką radością jest dla nas dwukrotne zwycięstwo naszego wychowanka w III i IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego pod patronatem Warszawskiego Seminarium Teologicznego. W proces przygotowania do III edycji konkursu duży wkład wniosły osoby odpowiedzialne za pracę wśród dzieci ze zboru "Betlejem" Kościoła Zielonoświątkowego w Radomsku, za co serdecznie dziękujemy.

Współpraca ze zborem "Betlejem" zaowocowała wspólnym wyjazdem do Wisły Czarne, gdzie dzieci miały okazję do wypoczynku oraz bliższej integracji we własnym środowisku w otoczeniu górskiej przyrody. Doskonała pogoda pozwoliła na organizację licznych zabaw, konkursów i zajęć sportowych w plenerze. Nie zabrakło czasu na nauczanie biblijne, śpiew i modlitwę. W atrakcyjnej formie mieliśmy możliwość utrwalenia prawd biblijnych przekazywanych dzieciom podczas zajęć katechetycznych oraz wskazać im na wiele wspaniałych aspektów życia z Bogiem. Przejazd wyciągiem linowym oraz wieczorne ognisko stanowiły dla dzieci dodatkową atrakcję.

Nasze zajęcia katechetyczne prowadzone są w pozaszkolnym punkcie katechetycznym i odbywają się na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie  warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992r. nr 36 , poz.155), jak również na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (jt.Dz.U. z 2015r., poz.13).

Pozostałe akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 753)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1993 nr 83 poz. 390)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. 1997 nr 128, poz. 832)

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-nauczające
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET