Opieka nad dziećmi przyprowadzanymi do społeczności sprawowana jest w trybie stacjonarnym w każdą niedzielę podczas nabożenstw kościoła, natomiast nauka religii w trybie on-line będzie kontynuowana do końca czerwca 2020r. w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.


Mottem pracy z dziećmi są słowa apostoła Pawła skierowane do jego ucznia Tymoteusza:

„... Pismo święte znasz przecież od dziecka. Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa...” II Tym 3,14b-15

 

Dzieci dla Pana Boga:

- werset recytuje Emilka

- świadectwo czyta Mateusz

- wyjatkową historię czyta Mateusz

- historię Damaris czyta Mateusz


Pragniemy, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały treści zawarte w Piśmie Świętym. Naszym celem jest przybliżenie im osoby Pana Jezusa Chrystusa i wzbudzenie w nich pragnienia naśladowania Go. Zachęcamy je do prostej, żywej wiary w Jezusa Chrystusa i zaufania Mu. W trakcie naszych spotkań dzieci poznają historie iprzypowieści biblijne oraz uczą się modlić.

 

Zajęcia katechetyczne prowadzone w pozaszkolnym punkcie katechetycznym odbywają się na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie  warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992r. nr 36 , poz.155), jak również na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (jt.Dz.U. z 2015r., poz.13).

Do końca czerwca 2020r. zajęcia w pozaszkonym punckie katechetycznym odbywają się w trybie on-line.

 

Pozostałe akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 753)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1993 nr 83 poz. 390)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. 1997 nr 128, poz. 832)

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-nauczające
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET