Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania świadectw Basi:


1. Świadectwo nawrócenia:

 „Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci co się źle mają” Mat.9,12.

Właściwie nic mi nie dolegało. Mało chorowałam. Byłam sprawna fizycznie. Ale... moja dusza była ciągle smutna, jakby uśpiona, czy uwięziona. Trudno mi określić ten stan. Szare i puste życie traciło sens. Potrzebowałam pomocy duchowej, lekarza Jezusa Chrystusa. Bóg znał moje myśli, widział stan mojego serca i duszy i wielkie pragnienie Jego ratunku. Zlitował się nade mną, bo jest Bogiem miłosiernym.

„Jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” Jan 3,3. Dokładnie pamiętam dzień i miejsce, kiedy Pan Bóg odpowiedział na moje wołanie i przebudził mnie dla swojej chwały. Było to podczas uwielbienia Boga na nabożeństwie w naszej społeczności „odNowa”. Pod mocą Ducha Świętego padłam na kolana i zalewając się łzami usłyszałam głos. Były to słowa miłości od samego Stwórcy: „kocham cię”. Moje usta wypowiedziały te same słowa, kierując je do Wszechmocnego. Nigdy nie zapomnę tej cudownej relacji i przepraszania Pana za moje grzechy. Coś jeszcze się wydarzyło. Usłyszałam w sercu dziwny trzask. Można go było porównać do odgłosu zgniatania plastikowej butelki. Coś zostało zniszczone, ale jednocześnie odblokowane, uwolnione. To moja dusza została wypuszczona na wolność od grzechu, na światło ewangelii. Zostałam zapieczętowana Duchem Świętym.
Z mojego serca wylała się cudowna radość, którą pragnęłam dzielić się ze wszystkim. Wolą Boga Ojca było też to, abym na bliźniego spojrzała oczami Jezusa Chrystusa, oczami miłości bezwarunkowej. To była najpiękniejsza chwila w moim życiu duchowym.

W tym roku (2019) w maju minie 5 lat od dnia mojego nawrócenia, a Pan Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem.

Każdego dnia dziękuję Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa za łaskę wiary, za nowe życie w Chrystusie, za to że wybrał mnie spośród wielu na chwałę imienia Jezus, które jest źródłem błogosławieństwa i mojego zbawienia.

„Jeśli kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” Jan 3,5.

To świadectwo nowonarodzenia jest zawsze żywe w moim sercu.

 

2. Świadectwo - 17.04.2021r.

3. Świadectwo - 04.07.2021r.

4. Swiadectwo - 26.06.2022r.

 

 

Przypis:

Basia jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego "odNowa" w Częstochowie.

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-nauczające
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET