Wiersze Danusi Raczyńskiej

 BEZ TYTUŁU  Dałeś mi Panie wolną wolę, by pośród wielu życia dróg,wybrać tę jedną niezawodną,twórcą której jest sam Bóg. To droga miłości, pokory, przebaczenia.Wiedzie przez trudy i doświadczenia.Niechaj każde słowo Boże Twojej naukipozostawi na zawsze ślad w mojej duszy. Z Twej nauki mądrość płynie.Kto idzie Twoim śladem, w ciemności nie zginie.Ty wyznaczasz Panie drogę do zbawienia.Lecz każdy trasę do niej sam sobie wybiera. Jeśli zamienisz swe oczy na Boże spojrzeniezrozumiesz, że bogactwo dóbr ziemskichczy słowy – to ulotne wartości -nie mają wpływu na życie w wieczności. Prawdziwe Boże mienie – to czyste sumienie,serce pełne ufności dla Bożej działalności.Zawdzięczamy Ci Boże – dzieło stworzenia,łaskę odkupienia, bogactwo duszy,które jest w Jezusie. Poznałam Twoją mądrość Paniei te wartości,które wskazują drogę...

Wiersze innych autorów

PARADOKS MODLITWY Prosił o siłę, by mógł zdobywać; stał się słaby, by mógł być posłuszny. Prosił o zdrowie, by czynić jeszcze większe rzeczy; otrzymał niemoc, aby mógł czynić lepsze rzeczy. Prosił o bogactwa, by mógł być szczęśliwy; otrzymał ubóstwo, aby mógł być mądry. Prosił o moc, aby ludzie mogli go chwalić; otrzymał słabość, aby czuł potrzebę Boga. Prosił o wszystko, aby mógł cieszyć się życiem; otrzymał życie, aby mógł cieszyć się wszystkim. Nie otrzymał niczego, o co prosił, na co miał nadzieję; jego modlitwa została wysłuchana. (autor nieznany)  

Wiersze Krzysztofa Grabińskiego

DLA MNIENa co dziś otwierasz okno serca swego?Czym zaprzątasz myśli, dokąd biegną oczy?Gdzie jest serce Twoje i zmierza do czego?Dokąd ono zdąża? Czy samo się toczy? Te i często inne pytania się rodzą.Ja znam swą odpowiedź, nie mam wątpliwości -Jezus moim Panem, choć często przychodząCi, co chcą mi wykraść płomień tej miłości. Jeśli dziś się boisz koronawirusa -Chociaż go nie widzisz - pytam cię - Dlaczego?!Otwórz swoje serce na Pana Jezusa -Zamień strach na miłość Boga wszechmocnego. Chciej poznać Jezusa oraz Jego Słowo.To ci wyprostuje ścieżki twego życia.Oczyść swoje serce, głowę miej gotowąNa to, co z Jezusem znajdziesz do odkrycia. Nie daj się zniewolić blaskom tego świata,Nie zastępuj nimi miłości Jezusa -Umrze ten, co dzisiaj ze światem...

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-nauczające
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET