NA NASZEJ STRONIE POJAWIŁY SIĘ NOWE WIERSZE, ŚWIADECTWA, PIEŚNI ORAZ NOWOŚĆ - PSALMY DO POSŁUCHANIA!!!

  Wiersze w zakładce "Polecamy" - "Wiersze".

  Świadectwa w zakładce "O nas" - "Świadectwa ludzi"

  Pieśni w zakładce "Polecamy" - "Media-pieśni", w tym pieśni zespołu SPES z Częstochowy

Psalmy w zakładce "Polecamy" - "Media-Psalmy" czytane przez członków i sympatyków naszej spoeczności

Kazania w zakładce "Polecamy" - "Linki"

Rozważania w zakładce "Polecamy" - "Artykuły"


Wszystko, co znajdziecie na naszej stronie ma zaświadczać o tym, że jako Chrześcijanie - w każdym przejawie naszego życia - pragniemy wskazywać na osobę Jezusa Chrystusa i tylko Jemu oddawać cześć. Tak więc, nie tyle jest to strona o nas, co - przede wszystkim - o Jezusie Chrystusie, który żyje w nas! To On nas odnalazł, pociągnął za Sobą i dał nowe życie - stąd odNowa w nazwie naszej społeczności.
odNowa - to słowo oznacza, że wszystko stało się inne, niż było dotąd! Tego właśnie dokonała moc Bożej miłości w naszym życiu. Zrozumieliśmy, że ta miłość wyraziła się - w jakże dramatyczny sposób - w zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Odpowiedzieliśmy na tę miłość wiarą i wtedy nastąpiła zmiana: wyszliśmy z niewoli grzechu do nowego życia w przyjaźni z Bogiem.
odNowa - to proces, który z jednej strony powoduje wspaniałe zmiany, ale z drugiej prowadzi także do trudnych decyzji! Nie oferujemy więc Chrześcijaństwa w wersji uproszczonej, nie wymagającej od człowieka trwałego odwrócenia się od grzechu, ale takie, które jest konsekwencją słów Pana Jezusa Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie”.
Prawda jest taka, że życie z Bogiem jest wspaniałe, ekscytujące i ma wielką wartość, ale pociąga także za sobą chwile, w których na przekór wszystkiemu musimy podejmować decyzje, które podobają się Bogu! Przekonujemy się o tym każdego dnia.
Dziękujemy Panu Jezusowi Chrystusowi za Kościół, stanowiący wspólnotę braci i sióstr powołanych do nowego życia, którzy - jak w dobrej rodzinie – służą sobie nawzajem pomocą, zachętą, nauką i korektą - jeśli trzeba. Dziękujemy Jezusowi za Ducha Świętego, który we wszystkim obecny, uzdalnia i wyposaża nas do życia w wierze. Dziękujemy Bogu za Pismo Święte, które stanowi dla nas jedyną normę i wyznacznik zasad wiary.
Teraz, kiedy już wiecie trochę o nas, mamy nadzieję, że przyjmiecie zaproszenie do głębszego zapoznania się z treścią naszej strony. Liczymy na to, że stanie się ona dla was zachętą do nawiązania osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i rozpoczęcia odNowa swojego życia z Nim. Mamy nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się poza wirtualną rzeczywistością na jednym z naszych spotkań, by razem oddawać chwałę jedynemu prawdziwemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 


Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-rozważeniowe
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET