NOWOŚCI NA STRONIE

Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu działań wojennych na Ukrainie.

Przedkładamy przed tron Boży naszą pokutę, post i modlitwy.


 WEZWANIE DO NARODOWEJ POKUTY

Kochani bracia i siostry w Chrystusie, Chrześcijanie, ludzie szukający Boga, Narodzie Polski!

Żyjemy w czasach, w których grzech wielce się rozmnożył i stał się również udziałem nas, Chrześcijan, co obraża Boga i kładzie się cieniem na wszystkie kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Świat pogrąża się w nieprawości, która przenika do chrześcijańskiego stylu życia. Słowo Boże i jego ponadczasowe wartości przestaje być pochodnią dla naszych stóp, przestaje być pokarmem, który wypełnia nasze wnętrze. Grzech coraz bardziej oddziela nas od Świętego Boga. Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego zbawcza śmierć i zmartwychwstanie, przestają być dla nas Chrześcijan jedyną drogą, prawdą i życiem. Przestajemy słuchać Ducha Świętego, który przekonuje nas o grzechu, Bożej sprawiedliwości i sądzie. Zbłądziliśmy i ponosimy tego konsekwencje, przejawiające się w obecnej, bolesnej rzeczywistości.

Kochani!

Jeszcze nie jest za późno, aby się upamiętać i wołać do naszego umiłowanego Boga o odpuszczenie naszych grzechów. Jeszcze nie jest za późno, by trwać w pokucie i modlitwie, prosić o wybaczenie tych, których skrzywdziliśmy i przebaczać naszym winowajcom. Jeszcze nie jest za późno, by podjąć walkę o wiarę. Jeszcze nie jest za późno, aby wrócić do Boga i Jego Słowa. Jeszcze nie jest za późno, aby zacząć walczyć w modlitwie o naszą doskonałość i świętość życia.

Za Janem Chrzcicielem wołam do nas Chrześcijan:

Wydawajcie owoce godne upamiętania” Łuk.3,8, pamiętając, że „już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone” Łuk.3,9.

Zaklinam nas wszystkich, pojednajmy się z Bogiem!

Wzywam wszystkich Chrześcijan ze wszystkich polskich kościołów i wspólnot do upamiętania i narodowej pokuty za grzechy Chrześcijan i grzechy naszego narodu. Błagajmy Boga o wybaczenie, aby się zmiłował nad nami i naszym narodem, abyśmy wszyscy uszli przed Jego przyszłym gniewem.

Pastor Kościoła Zielonoświątkowego „odNowa” w CzęstochowieKochani,

Spotkania naszej społeczności nieprzerwanie odbywają się zarówno w czwartki jak i w niedziele. Razem wielbimy naszego Pana, wstawiamy się w modlitwie o duchowe i życiowe potrzeby, rozważamy Słowo Boże. Błogosławię wszystkich uczestników tej wspólnej podróży z Panem Bogiem.

"A temu, który nas może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen" Jud. 1,25.

Niezmiennie pozostaję do dyspozycji w zakresie pomocy duszpasterskiej.

Pastor Darek


 


 

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-rozważeniowe
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET