Fotolia_10649369_XS.jpgPodstawę prawną dla prowadzonej przez nasz Zbór działalności stanowi Ustawa sejmowa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 13), której zapis nadaje osobowość prawną Kościołowi jako całości, a także lokalnym zborom oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami dotyczącymi Kościoła Zielonoświątkowego w RP na stronie: www.kz.pl

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-rozważeniowe
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET