Fotolia_10649369_XS.jpgPodstawę prawną dla prowadzonej przez nasz Zbór działalności stanowi Ustawa sejmowa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 13), której zapis nadaje osobowość prawną Kościołowi jako całości, a także lokalnym zborom oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami dotyczącymi Kościoła Zielonoświątkowego w RP na stronie: www.kz.pl

 

 

Dnia 15 lutego 2024r. weszła w życie tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarą przemocy. W związku z powyższym, Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w dniu 25.04.2024r. uchwaliła dokument o nazwie "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem wprowadzona w punktach katechetycznych Kościoła Zielonoświątkowego w RP", który zamieszczamy poniżej. Dokument obliguje zbory zielonoświątkowe do przestrzegania i stosowania jednolitych procedur i zasad:

1) rozpoznawania i reagowania na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

2) interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

3) ochrony wizerunku dziecka

4) monitorowania przyjętych zasad i procedur.

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-rozważeniowe
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET