NOWOŚCI NA STRONIE

Kościół "odNowa" nieprzerwanie prowadzi niedzielne nabożeństwa, z zachowaniem środków ostrożności wymganych prawem i zaprasza wszystkich, którzy potrzebują żywej społeczności z ciałem Chrystusa. Udział w spotkaniach kościoła należy potwierdzić telefonicznie najpoźniej 1 dzień przed spotkaniem, na wskazany poniżej numer telefonu.

KOCHANI – ODWAGI !!!

Minął kolejny trudny tydzień, przepełniony informacjami o wydarzeniach, które mogą wpłynąć na zasmucenie naszej duszy.

Pomimo tych informacji, wierzę, że wszyscy trwamy zjednoczeni w modlitwie i szukaniu Bożej obecności. Ufam, że niesiemy zachętę i pomoc sobie nawzajem, naszym bliskim, sąsiadom, znajomym. Wszyscy potrzebujemy w tym szczególnym czasie wsparcia, zainteresowania i miłości. Nie zapominajmy, że pośród nas są osoby samotne, które czekają na nasz kontakt. Wykorzystajmy ten czas na pojednanie z Bogiem. Przylgnijmy do Niego całym sercem.

Kochani pamiętajmy, że Pan Bóg ma nas w swojej opiece. Jest naszą jedyną opoką, jedynym Panem i Zbawicielem. Nie zapominajmy dziękować Bogu za Jego łaskę, dzięki której staliśmy się uczestnikami nowego życia w Jezusie Chrystusie i mamy pocieszenie od Ducha Świętego. Nie upadajmy na duchu. W czasie tego trudnego czasu pójdźmy w ślady Świętego Pawła, który sam będąc w udręce mówił: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.” Efez.3,14-21.

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” Jan 14,1.

Są to słowa apelu naszego Pana Jezusa Chrystusa do nas dzisiaj. Trwajmy w modlitwie. Stójmy niezłomnie na fundamencie wiary, zbudowanej na skale, którą jest Jezus Chrystus!

Wierzmy, że „...Ten który jest w nas, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie.” 1Jana,4,4.

Słowo Boże niech mieszka w nas obficie i niech będzie dla nas chlebem powszednim.

Łaska Wam i pokój od Pana Boga naszego, od Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.

 

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej posługi duszpasterskiej lub pomocy życiowej, zadzwoń – tel.739-009-234.

Pastor Darek

Witaj w odNowie

Wszystko, co znajdziecie na naszej stronie ma zaświadczać o tym, że jako Chrześcijanie - w każdym przejawie naszego życia - pragniemy wskazywać na osobę Jezusa Chrystusa i tylko Jemu oddawać cześć. Tak więc, nie tyle jest to strona o nas, co - przede wszystkim - o Jezusie Chrystusie, który żyje w nas! To On nas odnalazł, pociągnął za Sobą i dał nowe życie - stąd odNowa w nazwie naszej społeczności.

odNowa - to słowo oznacza, że wszystko stało się inne, niż było dotąd! Tego właśnie dokonała moc Bożej miłości w naszym życiu. Zrozumieliśmy, że ta miłość wyraziła się - w jakże dramatyczny sposób - w zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Odpowiedzieliśmy na tę miłość wiarą i wtedy nastąpiła zmiana: wyszliśmy z niewoli grzechu do nowego życia w przyjaźni z Bogiem.

odNowa - to proces, który z jednej strony powoduje wspaniałe zmiany, ale z drugiej prowadzi także do trudnych decyzji! Nie oferujemy więc Chrześcijaństwa w wersji uproszczonej, nie wymagającej od człowieka trwałego odwrócenia się od grzechu, ale takie, które jest konsekwencją słów Pana Jezusa Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie”.

...

Serdecznie zapraszamy!

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-nauczające
Czwartek - godz: 18.00

 

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET