NOWOŚCI NA STRONIE

NA NASZEJ STRONIE POJAWIŁY SIĘ NOWE WIERSZE, ŚWIADECTWA, PIEŚNI ORAZ NOWOŚĆ - PSALMY DO POSŁUCHANIA!!!

Wiersze w zakładce "Polecamy" - "Wiersze".

Świadectwa w zakładce "O nas" - "Świadectwa ludzi"

Pieśni w zakładce "Polecamy" - "Media-pieśni", w tym pieśni zespołu SPES z Częstochowy i Misericordia z Ukrainy

Psalmy w zakładce "Polecamy" - "Media-Psalmy" czytane przez członków i sympatyków naszej spoeczności


Kochani,

Spotkania naszej społeczności niprzerwanie odbywają się zarówno w czwartki jak i w niedziele. Rząd RP zniósł wprowadzone wcześniej limity wiernych w kościołach. Możemy zatem spotykać się jednorazowo w pełnym składzie, przy zachowaniu wymogu zakrywania nosa i ust. Cieszę się, że możemy znowu razem wielbić naszego Pana, wstawiać się w modlitwie, rozważać Słowo Boże i powrócić do normalnego funkcjonowania całej naszej społeczności. Błogosławię wszystkich uczestników tej wspólnej podróży z Panem Bogiem.

"A temu, który nas może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen" Jud. 1,25.

Niezmiennie pozostaję do dyspozycji w zakresie pomocy duszpasterskiej.

Pastor Darek


 


 

Witaj w odNowie

Wszystko, co znajdziecie na naszej stronie ma zaświadczać o tym, że jako Chrześcijanie - w każdym przejawie naszego życia - pragniemy wskazywać na osobę Jezusa Chrystusa i tylko Jemu oddawać cześć. Tak więc, nie tyle jest to strona o nas, co - przede wszystkim - o Jezusie Chrystusie, który żyje w nas! To On nas odnalazł, pociągnął za Sobą i dał nowe życie - stąd odNowa w nazwie naszej społeczności.

odNowa - to słowo oznacza, że wszystko stało się inne, niż było dotąd! Tego właśnie dokonała moc Bożej miłości w naszym życiu. Zrozumieliśmy, że ta miłość wyraziła się - w jakże dramatyczny sposób - w zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Odpowiedzieliśmy na tę miłość wiarą i wtedy nastąpiła zmiana: wyszliśmy z niewoli grzechu do nowego życia w przyjaźni z Bogiem.

odNowa - to proces, który z jednej strony powoduje wspaniałe zmiany, ale z drugiej prowadzi także do trudnych decyzji! Nie oferujemy więc Chrześcijaństwa w wersji uproszczonej, nie wymagającej od człowieka trwałego odwrócenia się od grzechu, ale takie, które jest konsekwencją słów Pana Jezusa Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie”.

...

Serdecznie zapraszamy!

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-nauczające
Czwartek - godz: 18.00

 

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET